Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Mộ Nhạc Điểu

Editor: Myloca + Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:100

Số Chương: 12/12 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 1,999

Lượt Đọc: 12,625

Đề cử Topaz: 496

Đánh Giá: 5/5 (28 Đánh Giá)