Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Mộ Nhạc Điểu

Editor: Myloca + Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:69

Tổng Eros Cả Bộ:100

Số Chương: 12/12 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 2,551

Lượt Đọc: 17,810

Đề cử Topaz: 787

Đánh Giá: 5/5 (33 Đánh Giá)