Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: NGỐC XUÂN

Tác Giả: Phó Du

Editor: Lạc Lạc

Tổng Cupid Cả Bộ:5

Số Chương: 70/70 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 32,902

Lượt Đọc: 125,024

Đề cử Topaz: 643

Đánh Giá: 5/5 (62 Đánh Giá)