• Tài khoản được Đăng Kí bằng cách sử dụng tính năng "đăng nhập bằng Facebook" hoặc "đăng nhập bằng Google" sẽ được hệ thống tự sinh ra mật khẩu. Chính vì vậy bạn cần phải cập nhật mật khẩu để có thể chủ động bảo vệ và sử dụng tài khoản của mình trong trường hợp không thể dùng được các tính năng trên.
  • Tài khoản dù sử hình thức đăng kí thông thường hoặc tính năng đăng kí thông qua Google hoặc Facebook miễn là sử dụng chung email thì sẽ được liên thông với nhau.

  • Tất cả tài khoản được đăng kí tại Mị Sắc Viên miễn là đã trả lời 2 câu hỏi bảo mật hoàn toàn có thể dùng tính năng này để chủ động cập nhật mật khẩu của mình.

Hiện Mị Sắc Viên đang hỗ trợ bạn 4 cách để có thể thay đổi mật khẩu tài khoản:
  • Cách 1: Tại trang profile của bạn (sau khi đăng nhập tài khoản)
  • Cách 2: Sử dụng tính năng "Quên mật khẩu" tại trang đăng nhập.
  • Cách 3: Sử dụng tính năng cập nhật mật khẩu bằng câu hỏi bảo mật tại trang này.
  • Cách 4: Nếu bạn đã thử 3 cách trên mà vẫn chưa đổi được mật khẩu, hãy liên hệ với chúng mình qua email hoặc qua fanpage Facebook để được hỗ trợ.
Cập nhật mật khẩu
Không quan trọng thứ tự câu hỏi miễn là câu hỏi bạn chọn và câu trả lời trùng khớp với dữ liệu được lưu trữ.
6 + 8 = ???