Bảng Xếp Hạng - Mị Sắc Viên

Top Chi Tiêu Cupid
Thứ Hạng Số Cupid Đã Chi Tiêu
Sao Hạ Vy 8,729
Havy1909 Vuong 8,588
Giang Đỗ 8,387
4 Mai Mai 7,882
5 Hà Pink 7,765
6 ngngyvy 6,945
7 Vivian Lê 5,714
8 Shou Money 5,605
9 qgiang 5,545
10 QUYÊN LÝ 5,471
Top Editor
Thứ Hạng Số Chữ
2.5 Tr
2.5 Tr
1.5 Tr
4 1.5 Tr
5 1 Tr
6 801.5 K
7 776.2 K
8 669 K
9 564.2 K
10 412.4 K
Top 20 cupid points
Thứ Hạng Cupid Hiện Có
Y Y 897,821
Viênn 754,594
Haruka 568,895
4 ymaig 358,613
5 Lạc Lạc 302,964
6 Mắm 301,238
7 FuYu_u 262,150
8 Rika 232,966
9 Myloca 169,444
10 Dục Quả 159,614
11 PTYenhi 141,346
12 Tara 96,103
13 Leo 93,550
14 Đại Bảo 80,691
15 Vu Yên 80,686
16 Cỏ_1610 79,965
17 Shu 71,469
18 Thiên Y 62,156
19 Null 53,387
20 🌸 Natsu_Me 🌸 46,277