Bảng Xếp Hạng - Mị Sắc Viên

Top Chi Tiêu Cupid
Thứ Hạng Số Cupid Đã Chi Tiêu
H123 4,210
Hạ Nghi Cún 3,468
Khanh Ngọc 3,348
4 quỳnh giang 3,169
5 Lê Thị Diệu Ái 3,108
6 Tracy 2,939
7 A13 Võ Thị Thảo Oanh 2,911
8 Minh Phương Lò 2,868
9 Minh 2,844
10 Nhược 2,821
11 Mộc Ly 2,777
12 Phương Anh Đào 2,759
13 Phan Võ Trúc Quỳnh 2,388
14 Linh Vu 2,320
15 Lan Quyên Nguyễn 2,313
16 Anna le 2,242
17 Tran Uyen 2,193
18 Tiểu Lục 2,047
19 2,017
20 Thảo Thu 1,891
Top Editor
Thứ Hạng Số Chữ
2,949 K
2,669 K
1,750 K
4 1,634 K
5 1,182 K
6 836 K
7 829 K
8 803 K
9 653 K
10 628 K
Top 20 cupid points
Thứ Hạng Cupid Hiện Có
Y Y 269,279
Viênn 250,189
Haruka 147,521
4 Rika 92,080
5 Myloca 89,575
6 Chym xì ke 86,935
7 Euphoria 79,051
8 Lạc Lạc 76,820
9 FuYu_u 73,650
10 Mị Sắc 62,010
11 ymaig 54,591
12 Dục Quả 50,713
13 PTYenhi 37,711
14 Thiên Y 37,355
15 🌸 Natsu_Me 🌸 34,152
16 Đại Bảo 29,853
17 Mắm 22,054
18 Bạc sỉuuu 19,107
19 Tara 18,751
20 Leo 13,364