Hướng dẫn người dùng xóa tài khoản tại Mị Sắc Viên


Người dùng có quyền được xóa tất cả các thông tin cá nhân mà Mị Sắc Viên đã lưu trên website misacvien.com (ngoại trừ email đã được dùng để đăng ký). Theo cách sau:

1/ Đăng nhập vào tài khoản của bạn

2/ Truy cập vào trang "profile của tôi" tại https://misacvien.com/profile

3/ Tại phần chỉnh sửa Profile click vào nút "Xóa Tài Khoản"

4/ Tại trang "Trước khi xóa tài khoản" điền mật khẩu và trả lời câu hỏi để tiến hành xóa tài khoản

5/ Tài khoản của bạn sau khi xóa sẽ không thể đăng nhập được nữa