Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Anna

Tác Giả: Tiểu Thập

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:5

Số Chương: 7/7 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 6,784

Lượt Đọc: 43,981

Đề cử Topaz: 84

Đánh Giá: 5/5 (124 Đánh Giá)