Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Ảnh đế tại tả kim chủ tại hữu (3p)

Tác Giả: Thỏ Bảo

Editor: Yenhi

Tổng Cupid Cả Bộ:250

Tổng Eros Cả Bộ:420

Số Chương: 75/75 + 1 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: Tối 3,5,7 hàng tuần

Lượt Thích: 12,858

Lượt Đọc: 63,757

Đề cử Topaz: 1,948

Đánh Giá: 5/5 (1 Đánh Giá)