Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tập truyện Xuân Thủy Hối

Tác Giả: Hôn Nha Vãng Đông

Editor: Lạc Lạc

Tổng Cupid Cả Bộ:175

Số Chương: 30/30 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 2,145

Lượt Đọc: 2,454

Đề cử Topaz: 3358

Đánh Giá: 5/5 (7 Đánh Giá)