Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: NGÃ ĐÍCH BA BA

Tác Giả: Trì Nhất Tô

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:680

Số Chương: 72/72 + 7 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 12,312

Lượt Đọc: 89,755

Đề cử Topaz: 228

Truyện Này Chưa Có Đánh Giá Nào