Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tập truyện Ngày ngày thâu hoan

Tác Giả: Khê Tịch Tịch

Editor: Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:90

Tổng Eros Cả Bộ:140

Số Chương: 22/22 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 17,870

Lượt Đọc: 117,660

Đề cử Topaz: 368

Đánh Giá: 5/5 (95 Đánh Giá)