Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Thiên Giáng Trúc Mã

Tác Giả: Hồng Thiêu Nhục

Editor: Sắc Sắc

Tổng Cupid Cả Bộ:185

Tổng Eros Cả Bộ:360

Số Chương: 63/63 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 19,393

Lượt Đọc: 140,390

Đề cử Topaz: 1,110

Đánh Giá: 5/5 (164 Đánh Giá)