Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Bao dưỡng nam Idol

Tác Giả: Ngụy Mãn Thập Tứ Toái

Editor: Natsu_Me

Tổng Cupid Cả Bộ:5

Số Chương: 116/116 + 2 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 127,443

Lượt Đọc: 762,255

Đề cử Topaz: 1,881

Đánh Giá: 5/5 (379 Đánh Giá)