Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Quyển sáo (H) đoản thiên tập cẩm

Tác Giả: Mạch Mạch Lê

Editor: PTYNhi

Tổng Cupid Cả Bộ:25

Số Chương: 20/20 + 1 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: 23456

Lượt Thích: 14,748

Lượt Đọc: 68,834

Đề cử Topaz: 1,158

Đánh Giá: 5/5 (46 Đánh Giá)