Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tập truyện Đường Dừa

Tác Giả: Tịch Bát Gia Tử

Editor: Sắc Sắc

Số Chương: 6/6 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 9,329

Lượt Đọc: 76,164

Đề cử Topaz: 378

Đánh Giá: 5/5 (547 Đánh Giá)