Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tập truyện Ngày ngày thâu hoan

Tác Giả: Khê Tịch Tịch

Editor: Dục Quả + Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:89

Tổng Eros Cả Bộ:150

Số Chương: 18/18 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 15,112

Lượt Đọc: 169,447

Đề cử Topaz: 1,101

Đánh Giá: 5/5 (156 Đánh Giá)