Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Bỉ ngạn hoa vị khai

Tác Giả: Noãn Dương Như Băng

Editor: Null

Tổng Cupid Cả Bộ:22

Số Chương: 12/12 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 5,555

Lượt Đọc: 19,437

Đề cử Topaz: 52

Đánh Giá: 5/5 (26 Đánh Giá)