Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Bỉ ngạn hoa vị khai

Tác Giả: Noãn Dương Như Băng

Editor: Null

Tổng Cupid Cả Bộ:22

Số Chương: 12/12 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 4,552

Lượt Đọc: 15,627

Đề cử Topaz: 20

Đánh Giá: 5/5 (18 Đánh Giá)