Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: BẠN TRAI CỦA BẠN THÂN LÀ HUẤN LUYỆN VIÊN MÔN CƯỠI NGỰA

Tác Giả: Hoàng Bạo Tả Thủ

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:6

Số Chương: 18/18 + 2 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 23,090

Lượt Đọc: 210,465

Đề cử Topaz: 552

Đánh Giá: 5/5 (169 Đánh Giá)