Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Nhĩ hoàn hội tái tương tín lang lai liễu mạ

Tác Giả: Lãng Nam Hoa

Editor: Mắm

Tổng Cupid Cả Bộ:125

Tổng Eros Cả Bộ:250

Số Chương: 30/30 + 3 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 11,154

Lượt Đọc: 72,581

Đề cử Topaz: 332

Đánh Giá: 5/5 (50 Đánh Giá)