Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Dưỡng Phụ

Tác Giả: Phong Tao Đích Nhục Tương

Editor: Y Y

Số Chương: 6/6 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 6,313

Lượt Đọc: 69,827

Đề cử Topaz: 166

Đánh Giá: 5/5 (351 Đánh Giá)