Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Chẩm Vũ

Tác Giả: Ý Nan Bình

Editor: Yenhi

Tổng Cupid Cả Bộ:5

Số Chương: 16/16 + 0 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: 2 chương/tuần

Lượt Thích: 21,562

Lượt Đọc: 373,819

Đề cử Topaz: 648

Đánh Giá: 5/5 (288 Đánh Giá)