Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Thiên Hàng

Tác Giả: Yên Thức Vũ

Editor: Cỏ

Tổng Cupid Cả Bộ:40

Tổng Eros Cả Bộ:80

Số Chương: 9/9 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 1,234

Lượt Đọc: 6,403

Đề cử Topaz: 109

Đánh Giá: 5/5 (16 Đánh Giá)