Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Cô mèo của hắn

Tác Giả: Nhất Khối Ngũ Hoa Nhục

Editor: Rika

Tổng Cupid Cả Bộ:5

Số Chương: 66/66 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 65,515

Lượt Đọc: 708,510

Đề cử Topaz: 1,186

Đánh Giá: 5/5 (169 Đánh Giá)