Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Cộng Hưởng

Tác Giả: Giảng Bất Giảng Lý

Editor: Rika

Tổng Cupid Cả Bộ:155

Tổng Eros Cả Bộ:275

Số Chương: 28/28 + 3 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 5,684

Lượt Đọc: 37,447

Đề cử Topaz: 380

Đánh Giá: 5/5 (30 Đánh Giá)