Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: DẠ YẾN

Tác Giả: Nhuyễn Điềm Manh Muội

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:87

Số Chương: 12/12 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 807

Lượt Đọc: 8,087

Đề cử Topaz: 60

Đánh Giá: 5/5 (14 Đánh Giá)