Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Đang Tiến Hành

Tên Hán Việt: Tá Chủng

Tác Giả: Oản Đậu Giáp

Editor: Nhóm editor Mị Sắc Viên

Tổng Eros Cả Bộ:921

Số Chương: 257/298 + 0 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: 10c/tuần

Lượt Thích: 41,805

Lượt Đọc: 265,456

Đề cử Topaz: 6,157

Đánh Giá: 5/5 (26 Đánh Giá)