Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: DỤ TÌNH

Tác Giả: Vũ Sơn Thanh

Editor: Sắc Sắc x Y Y

Số Chương: 30/30 + 2 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 31,509

Lượt Đọc: 206,484

Đề cử Topaz: 640

Đánh Giá: 5/5 (344 Đánh Giá)