Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: DỤC VỌNG CÔNG GIAO

Tác Giả: Sơn Sắc Hồ Quang

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:5

Số Chương: 5/5 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 3,983

Lượt Đọc: 105,345

Đề cử Topaz: 200

Đánh Giá: 5/5 (114 Đánh Giá)