Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Địa thiết kích tình

Tác Giả: Bất Tường

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:36

Số Chương: 14/14 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 11,776

Lượt Đọc: 110,747

Đề cử Topaz: 138

Đánh Giá: 5/5 (104 Đánh Giá)