Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tháo hán tô khách tổng thị cảo tha ( tháo hán 1v1 sc )

Tác Giả: Linh Lung Tháp

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:228

Tổng Eros Cả Bộ:311

Số Chương: 49/49 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 31,636

Lượt Đọc: 298,858

Đề cử Topaz: 522

Đánh Giá: 5/5 (147 Đánh Giá)