Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Bả tiểu bí thư cật càn mạt tịnh đích nhật thường

Tác Giả: Dạng

Editor: Kem

Tổng Cupid Cả Bộ:115

Tổng Eros Cả Bộ:230

Số Chương: 64/64 + 5 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 62,210

Lượt Đọc: 473,236

Đề cử Topaz: 919

Đánh Giá: 5/5 (107 Đánh Giá)