Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Tô Mã Lệ

Editor: Viênn

Tổng Cupid Cả Bộ:172

Tổng Eros Cả Bộ:830

Số Chương: 184/184 + 3 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: Hoàn 4/3/2024

Lượt Thích: 33,479

Lượt Đọc: 156,190

Đề cử Topaz: 11,272

Truyện Này Chưa Có Đánh Giá Nào