Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Kim thiên tiểu lang cẩu xạ liễu mạ

Tác Giả: Khuyết Cá Thất

Editor: Myloca

Tổng Cupid Cả Bộ:230

Số Chương: 31/31 + 2 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 11,001

Lượt Đọc: 68,371

Đề cử Topaz: 2745

Đánh Giá: 5/5 (34 Đánh Giá)