Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Kim thiên tiểu lang cẩu xạ liễu mạ

Tác Giả: Khuyết Cá Thất

Editor: Myloca

Tổng Cupid Cả Bộ:140

Tổng Eros Cả Bộ:215

Số Chương: 31/31 + 2 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 12,481

Lượt Đọc: 93,666

Đề cử Topaz: 3,103

Đánh Giá: 5/5 (44 Đánh Giá)