Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Hựu Nhất

Editor: Viênn

Tổng Cupid Cả Bộ:195

Tổng Eros Cả Bộ:390

Số Chương: 45/45 + 5 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: Hoàn toàn văn 19/06/2023

Lượt Thích: 101,204

Lượt Đọc: 823,070

Đề cử Topaz: 23,037

Đánh Giá: 5/5 (484 Đánh Giá)