Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Hựu Nhất

Editor: Viênn

Tổng Cupid Cả Bộ:255

Số Chương: 45/45 + 5 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: Hoàn toàn văn 19/06/2023

Lượt Thích: 86,328

Lượt Đọc: 673,867

Đề cử Topaz: 20150

Đánh Giá: 5/5 (415 Đánh Giá)