Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Nhĩ đích nhất thiết do ngã khống chế

Tác Giả: Vân Vô Tâm

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:189

Tổng Eros Cả Bộ:310

Số Chương: 32/32 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 14,225

Lượt Đọc: 140,259

Đề cử Topaz: 647

Đánh Giá: 5/5 (62 Đánh Giá)