Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Bác sĩ Bạch khống chế dục

Tác Giả: Ngọc Khê Khách

Editor: Shu

Tổng Cupid Cả Bộ:3

Số Chương: 10/10 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 5,487

Lượt Đọc: 87,386

Đề cử Topaz: 215

Đánh Giá: 5/5 (87 Đánh Giá)