Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Một cái bệnh kiều cá

Tác Giả: Lâm Chi Ngữ

Editor: ymaig

Tổng Cupid Cả Bộ:9

Số Chương: 6/6 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 3,201

Lượt Đọc: 25,664

Đề cử Topaz: 76

Đánh Giá: 5/5 (118 Đánh Giá)