Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Tiêu Tùng Thử

Editor: Sắc Sắc

Tổng Cupid Cả Bộ:113

Số Chương: 106/106 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 100,140

Lượt Đọc: 804,884

Đề cử Topaz: 1,688

Đánh Giá: 5/5 (170 Đánh Giá)