Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: LIÊU NHÂN TÌNH

Tác Giả: Cựu Nhật Lan Ca w

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:162

Tổng Eros Cả Bộ:225

Số Chương: 22/22 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 10,163

Lượt Đọc: 146,154

Đề cử Topaz: 427

Đánh Giá: 5/5 (40 Đánh Giá)