Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Bất Quỹ

Tác Giả: Tình Vãn

Editor: Dục Quả

Tổng Cupid Cả Bộ:260

Số Chương: 98/98 + 1 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 41,061

Lượt Đọc: 140,583

Đề cử Topaz: 12304

Đánh Giá: 5/5 (20 Đánh Giá)