Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Bất Quỹ

Tác Giả: Tình Vãn

Editor: Dục Quả

Tổng Cupid Cả Bộ:147

Tổng Eros Cả Bộ:250

Số Chương: 98/98 + 1 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 56,743

Lượt Đọc: 302,328

Đề cử Topaz: 13,941

Đánh Giá: 5/5 (48 Đánh Giá)