Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Như hà dữ nam bằng hữu phân thủ

Tác Giả: Đường Tí La Bắc

Editor: Cỏ

Tổng Cupid Cả Bộ:30

Số Chương: 7/7 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 2,936

Lượt Đọc: 24,202

Đề cử Topaz: 94

Đánh Giá: 5/5 (55 Đánh Giá)