Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Như hà dữ nam bằng hữu phân thủ

Tác Giả: Đường Tí La Bắc

Editor: Cỏ

Tổng Cupid Cả Bộ:30

Số Chương: 7/7 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 2,820

Lượt Đọc: 23,242

Đề cử Topaz: 53

Đánh Giá: 5/5 (52 Đánh Giá)