Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tuyệt Khẩu Bất Đề

Tác Giả: Tiểu Ngôn Tả Thủ

Editor: Cỏ

Tổng Cupid Cả Bộ:60

Số Chương: 14/14 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 508

Lượt Đọc: 239

Đề cử Topaz: 158

Đánh Giá: 5/5 (7 Đánh Giá)