Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tuyệt Khẩu Bất Đề

Tác Giả: Tiểu Ngôn Tả Thủ

Editor: Cỏ

Tổng Cupid Cả Bộ:60

Tổng Eros Cả Bộ:120

Số Chương: 14/14 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 1,420

Lượt Đọc: 5,052

Đề cử Topaz: 328

Đánh Giá: 5/5 (14 Đánh Giá)