Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: MÂN CÔI

Tác Giả: Phó Du

Editor: Lạc Lạc

Tổng Cupid Cả Bộ:10

Số Chương: 96/96 + 7 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 35,373

Lượt Đọc: 138,490

Đề cử Topaz: 405

Đánh Giá: 5/5 (96 Đánh Giá)