Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Điềm Ngưu Nãi

Editor: Y Y

Số Chương: 5/5 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 5,102

Lượt Đọc: 37,951

Đề cử Topaz: 211

Đánh Giá: 5/5 (383 Đánh Giá)