Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Mê Hoặc Trầm Mê

Tác Giả: Hề Hành

Editor: Viênn

Số Chương: 107/107 + 3 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: HOÀN TOÀN VĂN

Lượt Thích: 177,991

Lượt Đọc: 1,346,021

Đề cử Topaz: 3,034

Đánh Giá: 5/5 (696 Đánh Giá)