Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Đang Tiến Hành

Tên Hán Việt: Ngã đích nam nhân thị oan chủng

Tác Giả: Hội Phi Đích Vu Bà

Editor: Mắm

Số Chương: 0/107 + 0 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: 1-2 chương/tuần

Lượt Thích: 18

Lượt Đọc: đang cập nhật

Đề cử Topaz: 31

Truyện Này Chưa Có Đánh Giá Nào