Hoàn Thành

Tác Giả: Nhất Đóa Bạch Vân

Editor: Myloca

Tổng Cupid Cả Bộ:164

Tổng Eros Cả Bộ:255

Số Chương: 43/43 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 12,060

Lượt Đọc: 103,200

Đề cử Topaz: 3,239

Đánh Giá: 5/5 (58 Đánh Giá)