Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Đản Cao Kỵ Liêm Bán Đường

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:199

Tổng Eros Cả Bộ:271

Số Chương: 65/65 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 23,454

Lượt Đọc: 141,492

Đề cử Topaz: 2,060

Đánh Giá: 5/5 (96 Đánh Giá)