Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tập truyện Nữ chủ là nhuyễn muội

Tác Giả: Sơn Hải Thực Mộng

Editor: Natsu_Me

Tổng Cupid Cả Bộ:92

Tổng Eros Cả Bộ:125

Số Chương: 12/12 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 2,781

Lượt Đọc: 19,021

Đề cử Topaz: 330

Đánh Giá: 5/5 (38 Đánh Giá)