Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Phỉ Vọng

Tác Giả: Lãng Nam Hoa

Editor: Lạc Lạc

Tổng Cupid Cả Bộ:45

Tổng Eros Cả Bộ:40

Số Chương: 34/34 + 4 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 48,374

Lượt Đọc: 258,283

Đề cử Topaz: 844

Đánh Giá: 5/5 (148 Đánh Giá)