Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Khúc tuyến tiềm quy tắc

Tác Giả: Giang Sơn Đa Tiêu

Editor: Yenhi

Tổng Cupid Cả Bộ:895

Tổng Eros Cả Bộ:1,450

Số Chương: 225/225 + 3 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: 3 chương/tuần

Lượt Thích: 73,887

Lượt Đọc: 511,550

Đề cử Topaz: 2,764

Đánh Giá: 5/5 (398 Đánh Giá)